Referencje

CENTRO PLUS Sp. z o.o. świadczy usługi dotyczące przeprowadzania szkoleń wstępnych, okresowych BHP dla pracowników na różnych stanowiskach pracy. Zajmuje się sporządzaniem protokołów powypadkowych oraz kontrolą warunków pracy.

Poza tym przeprowadza dla naszych pracowników różnego rodzaju kursy zawodowe, między innymi: energetyczne, operatorów wózków widłowych, kursy spawania, kursy dla operatorów betoniarek itp. Do wymienionych szkoleń angażuje kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym, zapewniając w sposób należyty realizację programów szkoleniowych.

mgr inż. Tomasz Jakubowski
Dyrektor

Firma CENTRO PLUS świadcząca usługi – w postaci szkoleń dla naszej firmy, dała się poznać jako rzetelny i godny zaufania partner. Profesjonalne podejście Państwa firmy do realizacji szkoleń dla „operatorów wózków jezdniowych” oraz „obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego” przejawia się prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie działania.

Szkolenia realizowane przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS gwarantują nam wysoką jakość szkoleń w  wymienionym zakresie, wykładowcy zapewniają naszym pracownikom komfort zarówno w zakresie przekazywania wiedzy merytorycznej jak i praktycznej (prosta forma przekazu) co bardzo pozytywnie wpływa na udział pracowników w szkoleniach.

Z uznaniem odnosimy się do jakości wykonywanie zleconych usług i oceniamy, że uniwersalność, rzetelność jak również profesjonalizm całej załogi CENTRO PLUS są gwarancją bardzo dobrego współdziałania pomiędzy naszymi firmami.

Radosław Cierpiał
Prezes Zarządu Brugmann S.A.

Nasza firma wyraża przekonanie, iż jakość i fachowość usług wykonywanych przez członków zespołu CENTRO PLUS sp. z o.o. – można ocenić na w pełni zadowalający. Zaangażowanie wykłądowców i instruktorów, dobra jakość i sumienność wykonywanej pracy zyskały uznanie pracowników naszej firmy.

Agata Piasecka - Szopa
Kierownik ds. Personalnych zakładu Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

Firma Centro Plus świadcząca usługi w postaci szkoleń dla naszej firmy dała się poznać jako rzetelny i godny zaufania partner. Profesjonalne podejście Państwa firmy do realizacji szkoleń „energetycznych” (czas trwania 04.05.2010 – 07.05.2010 ilość osób 18), przejawia się prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie działania.

Szkolenia realizowane przez instytucje szkoleniową Centro Plus gwarantują nam wysoką jakość szkoleń w/w zakresie, wykładowcy zapewniają naszym pracownikom komfort zarówno w zakresie przekazywania wiedzy merytorycznej jak i praktycznej (prosta forma przekazu) co bardzo pozytywnie wpływa na udział pracowników w szkoleniach.

Z uznaniem odnosimy się do jakości wykonywania zleconych usług i oceniamy, że uniwersalność, rzetelność jak również profesjonalizm całej załogi Centro Plus są gwarancją bardzo dobrego współdziałania pomiędzy naszymi firmami.

Mirosław Żytowiecki
Kierownik Zakładu d'aucy Polska Sp. z o.o. w Lipnie

Współpracowaliśmy z firmą Centro Plus przy realizacji kursu „Obsługa żurawia HDS” w okresie od 01.02.2010 do 10.03.2010. Instytucja szkoleniowa usługę wykonała należycie, gwarantując wysoką jakość szkolenia w w/w zakresie.

Wykładowcy zapewnili komfort zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i praktycznej.

DURGAZ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Firma Centro Plus przeprowadziła w roku 2010 szkolenie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie z zakresu obsługi żurawi samojezdnych HDS. Przebiegło ono zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem od 11.02.2010 do 10.03.2010, a w jego rezultacie swoje kwalifikacje podniosła jedna osoba bezrobotna.

Firma dostarczyła całą niezbędną dokumentację i wykazała się w trakcie współpracy pełnym profesjonalizmem.

Ewa Głowacka
Zastępca Dyrektora PUP w Radziejowie