Kurs na wózek / wózki widłowe – szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego.

Kurs na kierowce – operatora wózków jezdniowych napędzanych, w tym: widłowych, unoszących, podnośnikowych i wszystkich innych typów z napędem spalinowym,

akumulatorowym lub zasilanych gazem LPG – propan-butan.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie
– ukończony 18 rok życia
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym – badania lekarskie.

 

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie obejmuje także uprawnienia na wymianę butli gazowych LPG

w wózku widłowym i kończy się egzaminem wewnętrznym lub przed komisją egzaminacyjną z UDT. Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo.

Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki uprawniającego nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień z zakresie „Kierowca – operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym”.

Szkolenia dla grup o liczebności minimum 10 osób jesteśmy w stanie wykonać w następujących miastach: Włocławek, Lipno, Rypin, Aleksandrów Kujawski, Golub-Dobrzyń, Skępe, Sierpc, Radziejów, Toruń, Bydgoszcz.

Cena szkolenia to 350 zł brutto. Przy większych grupach może podlegać negocjacjom.