Szkolenia zawodowe i kursy zawodowe

Przeprowadzamy kursy i szkolenia zawodowe. W naszej ofercie znajdziecie Państwo także szkolenia BHP i P.Poż.

Oferujemy kursy zawodowe w zakresie:

 • kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • spawania gazowego, łukowego i mieszanek gazowych (MIG, MAG, TIG, MMA,E311) a także cięcia gazowego i plazmowego metali,
 • konserwatorów wózków silnikowych podnośnikowych
 • kierowców / konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
 • dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych (kotły, sprężarki, pompy, wentylatory, urządzenia i sieci gazowe)
 • obsługi butli i urządzeń gazowych oraz autoklawów
 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP (urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego, elektryczne spawarki i zgrzewarki, zespoły prądotwórcze)
 • zgrzewania metali
 • lutowania miękkiego i twardego metali
 • operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • obsługi i konserwacji dźwignic (żurawie, suwnice, dźwigi, podesty, itp.)
 • operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew
 • obsługi stacji CPN i zbiorników gazu płynnego LPG
 • obsługi urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne
 • konfekcjonowania o obrotu oraz wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
 • kucharza, kelnera-barmana
 • robót remontowo-budowlanycch (murarz, tynkarz, betoniarz-zbrojarz, malarz, brukarz)
 • florystyki (bukieciarstwa)
 • pedagogiczne
 • ratownictwa przedmedycznego
 • użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • ratownictwa chemicznego
 • obrony cywilnej
 • opiekunek PCK
 • obsługi kas fiskalnych i komputerów
 • operatorów maszyn do robót ziemnych
 • koparki, koparko-ładowarki, spycharki, równiarki
 • operatorów maszyn do robót drogowych:
  1. zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych
   remontery nawierzchni
   recyklery
   frezarki do nawierzchni dróg
   przecinarki do nawierzchni dróg
   narzędzie udarowe ręczne
   zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
   walce drogowe
   zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
   samojezdne malowarki znaków na jezdni
 • operatorów maszyn różnych i narzędzi technicznych:
  1. betoniarki (pow. 1kW)
   pompy do mieszanki betonowej
   agregaty tynkarskie
   podajniki do betonu
   rusztowania budowlano-montażowe metalowe, itd.
Szkolimy w zakresie BHP i P.Poż:

 • techników bhp
 • pracodawców
 • osoby kierującej pracownikami
 • pracowników służb bhp
 • społecznych inspektorów pracy
 • konstruktorów, projektantów, technologów
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników