Jesteśmy najlepiej wyposażoną firmą szkolącą spawaczy we Włocławku i okolicach. Posiadamy 20 stanowisk spawalniczych przystosowanych do spawania we wszystkich niżej wymienionych metodach. Nie wydzielamy próbek spawalniczych, zapewniamy komfort szkolenia oraz dobre przygotowanie do egzaminu.

Korzystamy z wysokiej jakości urządzeń spawalniczych marek Kemppi, Bester, Magnum, Lincoln. Stanowiska posiadają wentylację stanowiskową a hala spawalnicza wyposażona jest w dachową wentylację mechaniczną.

Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymują międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności wydawany przez  jedną z instytucji egzaminujących i certyfikujących spawaczy. Jesteśmy jedynym centrum szkoleniowym we Włocławku posiadającym certyfikaty zarówno UDT jak i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.


 

 

 

Oferujemy możliwość zdobycia uprawnień w następujących metodach:

    Spawanie TIG  – 141

Spawanie TIG (Tungsten lnert Gas) – elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego) polega na prowadzeniu łuku elektrycznego pomiędzy materiałem spawanym a nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu lub jego stopów (temperatura topnienia ok. 3370°C). Spawanie odbywa się w atmosferze obojętnego chemicznie gazu (argonu), który chroni jeziorko spawalnicze.

   Spawanie MAG – 135, 136, 114
   Spawanie MIG – 131

System spawalniczy MIG/MAG składa się ze źródła prądu stałego, podajnika drutu, szpuli drutu, uchwytu spawalniczego oraz źródła gazu osłonowego.Prąd spawania jest przekazywany na łuk za pośrednictwem topliwej elektrody podłączonej do bieguna dodatniego. W ten sposób łuk przekazuje stopiony metal na materiał spawany. W celu uzupełniania drutu topionego podczas spawania konieczne jest podawanie drutu.

   Spawanie gazowe – 311

Spawanie gazowe polega na stapianiu brzegów metali łączonych przez nagrzewanie płomieniem powstającym ze spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Proces może być prowadzony przy użyciu spoiwa lub bez jego udziału (np. spoina brzeżna). Przygotowanie materiału do spawania uzależnia się od rodzaju i grubości materiału.

   Spawanie elektrodą otuloną – MMA – 111

Spawanie elektrodą otuloną (MMA-SMAW) to najbardziej rozpowszechniona metoda spawania, przede wszystkim za sprawą nieskomplikowanych, łatwych w obsłudze i wszechstronnych źródeł prądu. Ze względu na przenośność systemu spawalniczego jest to też najwygodniejsza metoda w przypadku prac w terenie i na budowach.

   Cięcie gazowe

Cięcie tlenem jest to sposób dzielenia metali polegający na jego miejscowym spaleniu (utlenianiu) w strumieniu czystego tlenu i wydmuchaniu powstałych tlenków. Aby mogło nastąpić spalanie, miejsce w którym rozpoczyna działanie strumień tlenu powinno być podgrzane do odpowiedniej temperatury zwanej temperaturą zapłonu (dla stali niskowęglowych 1300 – 1350 °C).

   Cięcie plazmowe

Proces cięcia plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym, jarzącym się między elektrodą nietopliwą, a ciętym przedmiotem. Elektroda nietopliwa wykonana jest z miedzi z wprasowaną płytką cyrkonową lub hafnową i jest bardzo intensywnie chłodzona wodą lub powietrzem. Temperatura strumienia plazmy jest zależna od natężenia prądu, stopnia zwężenia łuku oraz rodzaju i składu gazu plazmowego.