Firma Centro Plus przeprowadziła w roku 2010 szkolenie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie z zakresu obsługi żurawi samojezdnych HDS. Przebiegło ono zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem od 11.02.2010 do 10.03.2010, a w jego rezultacie swoje kwalifikacje podniosła jedna osoba bezrobotna.

Firma dostarczyła całą niezbędną dokumentację i wykazała się w trakcie współpracy pełnym profesjonalizmem.

Ewa Głowacka
Zastępca Dyrektora PUP w Radziejowie