Rozpoczynamy kurs – obsługa żurawi stacjonarnych 2Ż

5 marca 2012 rozpoczynamy we Włocławku kurs dla operatorów żurawi stacjonarnych 2Ż.

Szkolenie składa się w części teoretycznej oraz praktycznej.

Koszt szkolenia – 700 zł

koszt egzaminu UDT – 152 zł

Zapraszamy do udziału.