szkolenie BHP Włocławek

Zapraszamy na szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ROBOTNICZYCH oraz pracowników ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.

Data szkolenia: 26.11.2014r. (środa)

Miejsce: ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Więcej informacji pod nr telefonu: 54 232 65 51
Serdecznie zapraszamy!