Umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana.

W dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2012 firma Centro Plus podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Podwójna szansa” w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Artykuł informujący o tym po kliknięciu w link poniżej. 

CENTRO PLUS podpisuje umowę.

W związku z powyższym w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia zaplanowane w ramach naszego projektu. Nabór trwa, nadal są wolne miejsca w każdym z organizowanych przez nas szkoleń tj. w szkoleniach dla spawaczy, operatorów suwnic oraz osób starających się o uprawnienia energetyczne.

Zapraszamy !