Jesteśmy najlepiej wyposażoną firmą szkolącą spawaczy we Włocławku i okolicach. Posiadamy 20 stanowisk spawalniczych przystosowanych do spawania we wszystkich niżej wymienionych metodach. Nie wydzielamy próbek spawalniczych, zapewniamy komfort szkolenia oraz dobre przygotowanie do egzaminu.

Korzystamy z wysokiej jakości urządzeń spawalniczych marek Kemppi, Bester, Magnum, Lincoln. Stanowiska posiadają wentylację stanowiskową a hala spawalnicza wyposażona jest w dachową wentylację mechaniczną.

Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymują międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności wydawany przez  jedną z instytucji egzaminujących i certyfikujących spawaczy. Jesteśmy jedynym centrum szkoleniowym we Włocławku posiadającym certyfikaty zarówno UDT jak i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.


 

 

 

Oferujemy możliwość zdobycia uprawnień w następujących metodach:

    Spawanie TIG  – 141

Spawanie TIG (Tungsten lnert Gas) – elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego) polega na prowadzeniu łuku elektrycznego pomiędzy materiałem spawanym a nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu lub jego stopów (temperatura topnienia ok. 3370°C). Spawanie odbywa się w atmosferze obojętnego chemicznie gazu (argonu), który chroni jeziorko spawalnicze.

   Spawanie MAG – 135, 136, 114
   Spawanie MIG – 131

System spawalniczy MIG/MAG składa się ze źródła prądu stałego, podajnika drutu, szpuli drutu, uchwytu spawalniczego oraz źródła gazu osłonowego.Prąd spawania jest przekazywany na łuk za pośrednictwem topliwej elektrody podłączonej do bieguna dodatniego. W ten sposób łuk przekazuje stopiony metal na materiał spawany. W celu uzupełniania drutu topionego podczas spawania konieczne jest podawanie drutu.

   Spawanie gazowe – 311

Spawanie gazowe polega na stapianiu brzegów metali łączonych przez nagrzewanie płomieniem powstającym ze spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Proces może być prowadzony przy użyciu spoiwa lub bez jego udziału (np. spoina brzeżna). Przygotowanie materiału do spawania uzależnia się od rodzaju i grubości materiału.

   Spawanie elektrodą otuloną – MMA – 111

Spawanie elektrodą otuloną (MMA-SMAW) to najbardziej rozpowszechniona metoda spawania, przede wszystkim za sprawą nieskomplikowanych, łatwych w obsłudze i wszechstronnych źródeł prądu. Ze względu na przenośność systemu spawalniczego jest to też najwygodniejsza metoda w przypadku prac w terenie i na budowach.

   Cięcie gazowe

Cięcie tlenem jest to sposób dzielenia metali polegający na jego miejscowym spaleniu (utlenianiu) w strumieniu czystego tlenu i wydmuchaniu powstałych tlenków. Aby mogło nastąpić spalanie, miejsce w którym rozpoczyna działanie strumień tlenu powinno być podgrzane do odpowiedniej temperatury zwanej temperaturą zapłonu (dla stali niskowęglowych 1300 – 1350 °C).

   Cięcie plazmowe

Proces cięcia plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym, jarzącym się między elektrodą nietopliwą, a ciętym przedmiotem. Elektroda nietopliwa wykonana jest z miedzi z wprasowaną płytką cyrkonową lub hafnową i jest bardzo intensywnie chłodzona wodą lub powietrzem. Temperatura strumienia plazmy jest zależna od natężenia prądu, stopnia zwężenia łuku oraz rodzaju i składu gazu plazmowego.

The "first luxury sports watch made of steel": This is the title of the Audemars Piguet Royal Oak, which came onto the market in 1972 and will soon be 50 years old. Rolex submariner replicas for sale The year it was released was not an easy one - all watch trends pointed towards quartz, and yet Audemars Piguet introduces the Royal Oak. The name says it all: The English King Charles II hid from his enemies in an oak tree during the Battle of Worcester in 1651, and the name was later adopted by the Royal Navy for seven battleships. The cannon hatches of 17th century warships inspired designer Gerald Genta to design the clock - not the only icon he designed. The IWC Ingenieur and the Patek Philippe Nautilus also come from the Geneva-born designer.