CENTRO PLUS Sp. z o.o. świadczy usługi dotyczące przeprowadzania szkoleń wstępnych, okresowych BHP dla pracowników na różnych stanowiskach pracy. Zajmuje się sporządzaniem protokołów powypadkowych oraz kontrolą warunków pracy.

Poza tym przeprowadza dla naszych pracowników różnego rodzaju kursy zawodowe, między innymi: energetyczne, operatorów wózków widłowych, kursy spawania, kursy dla operatorów betoniarek itp. Do wymienionych szkoleń angażuje kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym, zapewniając w sposób należyty realizację programów szkoleniowych.

mgr inż. Tomasz Jakubowski
Dyrektor