Współpracowaliśmy z firmą Centro Plus przy realizacji kursu „Obsługa żurawia HDS” w okresie od 01.02.2010 do 10.03.2010. Instytucja szkoleniowa usługę wykonała należycie, gwarantując wysoką jakość szkolenia w w/w zakresie.

Wykładowcy zapewnili komfort zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i praktycznej.

DURGAZ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe