Uprawnienia energetyczne grupa I, II,III – Włocławek

Zapraszamy na kurs, który umożliwi Państwu zdobycie niżej wymienionych uprawnień energetycznych SEP.

Uczestnicy mają do wyboru dowolne urządzenia energetyczne z niżej wymienionych grup. Kurs daję możliwość zdobycia uprawnień zarówno w Dozorze jak i Eksploatacji wymienionych urządzeń.

 

_____________________________________________________

Miejsce kursu – Włocławek

Termin realizacji – druga połowa lutego 2012

Koszt kursu – minimum 150 zł brutto – uzależniony od zakresu szkolenia

Koszt egzaminu – 150 zł za każdy wniosek (zależy od ilości grup urządzeń oraz zakresu uprawnień D + E)

______________________________________________________

 

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na napięcie znamionowe,
2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 rozporządzenia,
3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,
4) zespoły prądotwórcze o mocy łącznie od 20 kW wzwyż,
5) urządzenia elektrotermiczne,
6) urządzenia do elektrolizy,
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
8 ) elektryczna sieć trakcyjna,
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło:

1) kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
3) turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia,
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda,
7) sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW,
8 ) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg,
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

1) kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
3) turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia,
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda,
7) sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW,
8 ) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg,
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

The "first luxury sports watch made of steel": This is the title of the Audemars Piguet Royal Oak, which came onto the market in 1972 and will soon be 50 years old. Rolex submariner replicas for sale The year it was released was not an easy one - all watch trends pointed towards quartz, and yet Audemars Piguet introduces the Royal Oak. The name says it all: The English King Charles II hid from his enemies in an oak tree during the Battle of Worcester in 1651, and the name was later adopted by the Royal Navy for seven battleships. The cannon hatches of 17th century warships inspired designer Gerald Genta to design the clock - not the only icon he designed. The IWC Ingenieur and the Patek Philippe Nautilus also come from the Geneva-born designer.